Find den ideelle privatskole i København

Skal dit barn snart starte i skole? Så bør du overveje at lade det skrive op til en privatskole.

Hvorfor vælge en privatskole frem for en kommunal folkeskole?

Der er mange gode grunde til at søge i privat frem for i offentligt regi når du skal finde den perfekte skole til dit barn. Først og fremmest kan du med en privatskole være temmelig sikker på at det faglige niveau er højere, og at undervisningen er mere givtig.

Dette skyldes at en privatskole har bedre mulighed for at screene de enkelte lærere forud for ansættelse end en almindelig folkeskole har. Der ud over vil normeringen i de enkelte klaser som regel være mere fordelagtig. Og der ud over vil du med en privatskole have bedre mulighed for at vælge hvilke værdier dit barn skal undervises efter.

Hvem er Johannesskolen?

Johannesskolen er en privatskole med beliggenhed centralt på Frederiksberg.

Johannesskolen blev stiftet i 1910 som en konsekvens af de mange forskelligartede kulturelle strømninger som prægede debatten om de danske skoler omkring århundredskiftet. I den anledning blev mange frie skoler og privatskoler oprettet, og i blandt disse altså Johannesskolen, som hurtigt blev vældig populær blandt områdets familier.

Johannesskolen er baseret på værdier så som fællesskab og samhørighed gennem traditioner og demokratisk ånd samt medborgerskab og et højt fagligt niveau. Skolens filosofi er at den bedste trivsel for den enkelte elev opnås gennem netop fællesskabet med de andre elever, og at den høje faglighed skal danne fundament for elevens kundskaber i fremtiden.

Du giver, med andre ord, dit barn en rigtig god start på mange måder når du melder ham eller hende ind på Johannesskolen. Barnet er sikret en høj grad af trivsel i hverdagen sammen med den optimale læring, baseret på stærke pædagogiske værdier og et højt niveau blandt de enkelte faglærere.

Læs mere om Johannesskolen på Johannesskolen.dk.

15 Replies to “Find den ideelle privatskole i København”

  1. Forud for optagelse pa Vestegnens Privatskole gennemforer vi samtaler med for?ldre og elever og betinger os en efterfolgende sakaldt proveperiode for bedst muligt at sikre, at skole, elever og for?ldre har truffet den rigtige beslutning – er vi enige om, at Vestegnens Privatskole er det rigtige skolevalg? I forbindelse med oprettelse af ny 7. klasse gennemforer vi desuden ”opgaveeftermiddage”, inden begge parter endeligt beslutter en optagelse. Skolekulturen pa Vestegnens Privatskole er i sig selv en lobende evaluering af, hvordan det gar ”den enkelte”. Det skal rettes ind, korrigeres, roses, motiveres, opfordres, anerkendes i et utal af situationer og pa baggrund af et utal af forlob, der altid i et eller andet omfang tager sit udgangs punkt i en eller flere relationer. Dette er hverdagens mangfoldighed af evalueringer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *